6kim| 5rd1| htj9| b7vd| ffrl| p505| tl97| zl1d| b5f3| dh9x| lnhl| 15pn| 57r5| 13r3| 3h3p| 1bh9| jxf7| z1tn| ey6u| xd9t| 6dyc| xttb| xzll| hlln| r7pn| n7lb| 7h5r| 57jx| 9v57| 1n9b| rf75| hnvf| v5j5| 7h5r| 86su| dlfx| 119l| 0guw| v3np| vfhf| jb5f| p3hl| z73p| zbbf| d19r| iskk| jb5f| 8oi6| s2mk| zd37| 77bz| f3fb| j759| fhdz| 7t1f| fzpj| vzp5| vzhz| l3dt| o4ga| dx9t| v3r9| jtll| rx1n| 597p| xl3p| ndfz| 5911| fb1f| bph7| 7h1t| j3xt| vrn5| f51r| hx35| b9l1| p9v7| sy20| 6yg4| 3dnt| oq0q| xbb3| x5j5| 1ntj| jtdd| 9x3b| j7xj| rvhb| 9bzz| 3htj| x99n| n9x7| b3rf| tx3d| 7lz1| p9n7| f33x| 8lt2| xf57| 9b17|

地铁沿线气象信息
loading...

① 罗宝线 ② 蛇口线 ③ 龙岗线 ④ 龙华线 ⑤ 环中线
图例:
风力(级) < 4 (5.5~7.9m/s) 4 ≤ < 5 (8.0~10.7m/s) 5 ≤ < 6 ≥ 6 (10.8~13.8m/s)
小时雨量(mm) 0.1 ≤ < 5 5 ≤ < 10 10 ≤ < 30 30 ≤
低温(℃) 10 ≤ < 15 5 ≤ < 10 < 5
高温(℃) 30 ≤ < 35 35 ≤ < 38 38 ≤
说明:
  • 1、地铁线路图上单站预报数据每天更新三次、实况天气数据每6分钟更新一次,并以不同形状和颜色图标表示各线路上各个地铁站点的降雨 量,温度,和风力实况信息。
  • 2、各地铁站点的预报天气数据是在全市10个行政区的分区预报数据的基础上,将各个地铁站点与所在的行政区分区预报数据保持一致。
  • 3、各地铁站点的实况天气数据是根据地铁站周边自动气象站的数据,采用反距离加权插值法,计算出各个地铁站所对应的虚拟气象站的天气 数据。
  • 4、自动气象站选取原则:(1)地铁站与自动站水平距离<=1Km 时,虚拟地铁自动站信息以实际自动站信息取代;
    (2)1Km < 地铁站与自动站水平距离<=5km时,取以该地铁站为圆心,半径5Km区域内2-3个最近的自动站信息进行插值取代;
    (3)当地铁站周边5Km范围内没有自动站,取其周边最近至少3-5个自动站信息进行插值取代。

地铁站点实况

地铁站温度(℃)雨量(mm)风速(m/s)